Zákazníkom hovorte vždy pravdu a nebojte sa o zákazníka prísť

Nezavádzajte, buďte férový a otvorený. Klient na vás dostal pozitívnu referenciu alebo sa o vás dozvedel z jedného z vašich marketingových kanálov. V prípade, že uzavriete obchod, je na vás, aby ste dodržali všetko, čo mu bolo sľúbené, a službu či tovar dodali presne podľa dohody.

Nebojte sa o zákazníka prísť

Hneď pri prvotnom rokovaní klientom treba vysvetliť, čo je možné a čo nie, aj keď hrozí, že o klienta prídete. Ak zákazníkovi poviete, že za dohodnutú sumu a pri zachovaní kvality mu danú službu alebo produkt neviete dodať podľa jeho očakávaní, môže sa stať, že pôjde ku konkurencii. Tam mu možno za tú istú cenu splnia očakávania, no pri výrazne nižšej kvalite.

Keď sa zákazník v problematike zorientuje, spraví si prieskum trhu a zistí cenovú politiku, môže sa stať, že sa k vám vráti. Boli ste k nemu lojálni a jednali ste priamo. Navyše ste nesľubovali nesplniteľné a on sa vyhol tomu, že by pri samotnej realizácii projektu zistil, že sľúbené podmienky nebudú splnené. Otvorenosť je to, čo si zákazníci vážia.

Foto: unsplash.com