Ako sa sklady za posledné roky zmenili?

Sklady sú neustále sa vyvíjajúcim prostredím. Prispôsobujú sa zmenám trhu i požiadavkám zákazníkov. Aké najvýraznejšie zmeny zaznamenali za posledné roky?

Ako sa sklady zmenili za posledné roky
Ako sa sklady zmenili za posledné roky (zdroj: bigstockphoto.com)

Za posledných 10 až 20 rokov sa sklady výrazne zmenili. Celé odvetvie logistiky prešlo dlhú cestu a muselo sa prispôsobiť rýchlo sa meniacej situácii. Internetové obchody nabrali na popularite a všetok ponúkaný tovar bolo treba niekde uskladniť. Takže sklady rástli a menili svoje riadiace procesy.

Ak by to tak nebolo a logistika skladov sa neprispôsobila aktuálnym trendom a požiadavkám, malo by to výrazný negatívny vplyv. Spôsobilo by to problémy a ohrozilo existenciu celého systému. Našťastie, prostredie skladov sa na zmeny trhu úspešne adaptovalo. Logistika je plynuješia a procesy prispôsobené potrebám zákazníkov.

Ako sa sklady za posledné roky zmenili?

1. Viac automatizácie

Asi najvýraznejšou zmenou je veľká miera automatizácie. Mnoho úkonov a operácií už nevykonáva človek, ale nejaký stroj alebo program. V niektorých skladoch dokonca policové regály presúvajú špeciálne roboty. Takéto vylepšenie šetrí čas ostatným zamestnancom.

Tí nemusia chodiť hore-dole a hľadať medzi hromadou objednávok tú správnu. Robot podobný robotickému vysávaču jednoducho zamestnancovi celý regál privezie a on si z neho vyberie všetko, čo potrebuje. Potom ho šikovný elektrický pomocník vráti späť na miesto.

Ako sa sklady zmenili za posledné roky
Ako sa sklady zmenili za posledné roky (zdroj: bigstock.com)

K zavádzaniu automatizovaných procesov a strojov prispel hlavne nárast online predaja. Zákazníci chceli mať nákup z e-shopu doma rýchlo a za priaznivé ceny i poštovné. Najmä veľkým globálnym firmám sa preto viac vyplatilo zautomatizovať niektoré procesy, než prijať nových zamestnancov.

Stroje a roboty dokážu za rovnaký čas spraviť viac práce ako ľudia, čo prináša firme väčší zisk. Rovnako sa znižuje riziko úrazov. A to najmä vtedy, ak stroje nahrádzajú ľudských pracovníkov vo výškach.

Do automatizácie sa investuje čoraz viac a v nasledujúcich desaťročiach môžeme očakávať ešte výraznejší nárast. Budúcnosťou sú najmä inteligentné sklady, kde budú prácu vykonávať ľudia spoločne s inteligentnými robotmi.

2. Strategickejšie a komplexnejšie riadenie

Riadenie skladov je oveľa strategickejšie a komplexnejšie, ako bolo v minulosti. Už aj jednoduché sklady malých spoločností musia ísť s dobou. Sklad teraz už nie je len miestom na uloženie tovaru. Najmä pri internetových obchodoch je veľakrát spojený aj s ďalšími nevyhnutnými zložkami firmy.

Ako sa sklady zmenili za posledné roky
Ako sa sklady zmenili za posledné roky (zdroj: bigstockphoto.com)

Celkové procesy v skladoch sa museli zlepšiť, aby vytvorili priaznivé podmienky pre prechod na automatizáciu. Napríklad vo väčšine firiem sa začalo používať oveľa menej papierových dokumentov. Všetko prešlo do elektronickej podoby, aby boli dôležité informácie prehľadnejšie a rýchlo dohľadateľné pre každého zamestnanca.

3. Prístupnejšie

Sklady už nie sú dostupné len pre veľké firmy s miliónovými obratmi. Niekedy to však bolo inak. Menší podnikatelia si ich nemohli dovoliť, a tak sa delili o priestor s inou firmou alebo mali tovar u seba doma. Teraz majú sklady už aj menšie a začínajúce podniky. Berú ich ako nevyhnutný výdavok a súčasť budovania firmy.

Komerčný článok