2 spôsoby, ako získať peniaze do podnikania bez úveru

Základom úspechu je skvelý podnikateľský nápad. Mnohé z nich ale stroskotajú ihneď na začiatku a to častokrát pre nedostatok kapitálu. V tomto článku sa ale môžete dozvedieť, ako získať prostriedky na rozbehnutie biznisu a ako sa medzi sebou tieto možnosti odlišujú.

Kapitáloví investori

Najzásadnejší rozdiel oproti banke je vstup investora do štruktúry podniku, pričom je potrebné v začiatkoch definovať jeho podiel. Majiteľ podniku si teda musí byť vedomý toho, že po vstupe investora sa vzdáva časti suverenity. Je teda potrebné pristúpiť k určitým kompromisom a obmedzeniam pri vedení podniku.

Zatiaľ čo sa banka na podnik díva zväčša tabuľkovo, tak investor môže v podniku vidieť potenciál aj napriek ešte nedosahovaným výsledkom, čo je veľkou výhodou.

Podpora od štátu

Začínajúci podnikatelia – živnostníci, sa môžu uchádzať o nenávratný príspevok na podnikanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienkou je ale to, že musí byť najmenej 3 mesiace vedený ako nezamestnaný na úrade práce a zaviazať sa, že samostatnú zárobkovú činnosť budete vykonávať minimálne tri roky. O tom, kto peniaze získa, potom rozhodne nezávislá komisia.

Výška príspevku je závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač činnosť prevádzkovať. Môže sa ale pohybovať od 3000 – 5000€.

Foto: unsplash.com