Kvalita vzduchu v kancelárii? Pustite prírodu dnu

Kvalita ovzdušia môže výrazne ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa a myslieť jasne. Organizácia OSHA odhaduje, že celkové ročné náklady na zlú kvalitu ovzdušia v kancelárskom prostredí stoja zamestnávateľov 15 miliárd USD, ktoré sa stratia vďaka pracovnej neefektivite a absencii.

Pustite prírodu dnu

My všetci sme úzko spätí s prírodou, takže na nás priamo vplýva dostupnosť alebo nedostupnosť k prírodnému prostrediu. Je to dôležité najmä pre našu fyzickú a psychickú pohodu, ktorá vplýva na našu schopnosť byť produktívny. Nezabudnite si dať na stôl rastlinu.

Občerstvenie na dosah

Výživa je potrebná pre dobré fungovanie nášho mozgu a to hlavne vtedy, keď potrebujete v práci zabrať a sústrediť sa. Škvŕkajúci žalúdok môžete ignorovať dovtedy, než odmietne spolupracovať aj váš mozog. Predpokladajme, že chcete, aby vaše auto jazdilo bez natankovania. Nápad je síce fajn, ale nereálny.

Foto: unsplash.com