Praktické informácie ako na podnikanie a čo obnáša administratíva

Založiť si živnosť je omnoho jednoduchšie a lacnejšie. Na založenie živnosti potrebujete 5€. Nepotrebujete oficiálne žiaden finančný vklad. Živnosť i ďalšie formality vybavíte na jednom mieste a môžete začať pracovať ihneď odo dňa ohlásenia, no iba v prípade voľnej živnosti.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným si vyžaduje viac času, financií a dokumentov a je to pomerne náročné a zdĺhavé. Iba súdne poplatky vás vyjdu na 330€ a to nerátame mnoho ďalších výdajov. Je potrebné mať pri tom i minimálny vklad 5000€. Je možné ale s.r.o. založiť rýchlejšie a to tak, že si môžete kúpiť už existujúcu s.r.o.

S.r.o je náročná na vedenie administratívy. Môžete si ju viesť sami alebo to môžete zveriť externej firme, no bude vás to aj niečo stáť. Povinností pri s.r.o so zasielaním rôznych výkazov a hlásení je viac a potrebujete niekoho, aby sa vám staral o všetky dokumenty, výkazy, štatistiky, evidenciu, zakladanie účtovných dokladov a ďalšiu administratívu.

Ak by ste sa o to starali sami, stálo by vás to mnoho energie a na samotné podnikanie by ste nemali vôbec čas ani chuť. Ako živnostník budete mať tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich menej ako v prípade s.r.o.

Foto: unsplash.com