Klientov dostatočne informujte a buďte s ním v kontakte

Klient by mal o všetkom vedieť, a to v najlepšom prípade ešte skôr, ako sa o zmene dozvie sám. Zároveň je dobré mu priamo oznámiť, ako je možné vzniknutú situáciu či problém vyriešiť.

To najľudskejšie, čo môžete urobiť, je priznať si problém a s klientom ho dopredu odkomunikovať. Hoci môžete pracovať bezchybne, problém môže nastať niekde inde. Vtedy je namieste ospravedlniť sa klientovi a ponúknuť mu možné riešenie.

Buďte v kontakte

Svojim klientom sa pravidelne ozývajte a zaujímajte sa, ako sa im darí. Čokoľvek, čo vás zákazníkovi pripomenie v pozitívnom svetle.

Držte sa svojej komunikačnej stratégie

Komunikačnú stratégiu sme od začiatku nejako výrazne nemenili. Ak si vhodne zvolíte cieľovú skupinu a následne jej prispôsobíte aj komunikáciu, nie je veľa dôvodov na zmenu. Samozrejme, veci sa vyvíjajú, takže keď sa objavujú nové nosiče a sociálne siete, snažíme sa k ich do komunikačnej stratégie zapracovať a doplniť ich ku komunikačným kanálom. Hlavné marketingové posolstvo však ostáva.

Foto: unsplash.com